Grøn fremtid

Esbjerg Airport arbejder målrettet med den grønne omstilling.

Derfor har vi iværksat nedenstående initiativer.

K

Internationale samarbejder

Vi har indgået et samarbejde med 6 andre offshore lufthavne under sammenslutningen, NSHA.

Formålet er blandt andet at udvikle bæredygtig luftfart i medlemslufthavnene.

Det gøres ved at udarbejde procedurer for, hvordan lufthavns operationerne bliver CO2 neutrale.

Derudover skal udviklingen af bæredygtig rutetrafik og helikopter operationer prioriteres højere. 

Læs mere om vores internationale samarbejder her. (link til internationale samarbejder).

K

Grøn luftfart

Grønt brændstof
Bæredygtigt flybrændstof kan reducere CO2-udslip med op til 75 % og er i dag en af de mest effektive måder at gøre luftfarten mere bæredygtig.

Bæredygtigt flybrændstof er en ren erstatning for fossilt brændstof og er lavet af bæredygtige ressourcer, som fx brugt  madolie. Det betyder, at brændstoffet er renere og reducerer udslip.

Nye fly
At investere i nye, mere brændstofeffektive fly er, udover brug af bæredygtigt flybrændstof, en af de bedste måder at fremskynde udviklingen mod en mere bæredygtig luftfart.

Strøm til fly
Derudover vil vi kunne generere vores egen strøm gennem solcelleparker. Den lagrede strøm skal anvendes til de fly, der opereres fra Esbjerg Airport.

K

Servicering af havvindmølleparker

Havvindmølleparkerne i Nordsøen skal udvides. Det fastlagde 4 europæiske Esbjerg Erklæringen, som blev underskrevet i Esbjerg af 4 europæiske verdensledere. Målet er at Tyskland, Danmark, Belgien og Nederlandene leverer mindst 65 GW havvind i 2030, og at kapaciteten øges til mindst 150 GW i 2050. Ambitionen er, at landene kan levere halvdelen af den grønne strøm fra havvind, som EU har brug for i 2050 for at opnå sit mål om klimaneutralitet.

Fremadrettet vil vi servicere havvindmølleparkerne i Nordsøen med fragt af personel og cargo. På samme måde bliver vi en vigtig facilitator i forhold til de fremtidige Power-to-X projekter.  

Vi vil dermed bidrage til økonomisk vækst og udvikling regionalt, nationalt og internationalt.

K

CO2 neutral lufthavn

Vi vil være en CO2 neutral lufthavn i 2030. Den aftale har vi indgået med Esbjerg Kommune.

Vi arbejder løbende med at udvikle tiltag, så vi når i mål. 

Solceller
Med Esbjerg Airports solcelleanlæg har vi taget et stort skridt i den bæredygtige retning.

Solcelleanlægget generer 98% procent af lufthavnens samlede elforbrug.

Vandspildsprojekt
Vi har igangsat et spildevandsprojekt, der har til formål at genanvende lufthavnens spildevand.

Bæredygtige bygninger og energiforbedringer
Vi opfører nye tilbygninger i bæredygtige materialer og energiforbedrer løbende eksisterende bygninger.

Led-lys
Vi udskifter eksisterende elpærer til led-lys i hele lufthavnen. Led-lys kræver langt mindre energi pr. lyskilde og har en længere levetid.

Læs mere om den samlede Klimaplan for 2030, som er gældende for hele Esbjerg Kommune her.