Gæst i Esbjerg Airport

Har du et ærinde i Esbjerg Airport, som ikke indbefatter rejseaktivitet, skal du jf. nye regler om færden i lufthavnen, bære et synligt ID-kort under hele dit besøg i lufthavnen.

ID-kortet udstedes ved Security-lugen og har følgende åbningstider:

Mandag-fredag:

08.00-10.00 & 14.00-16.00

Du bedes medbringe billed-id til at bekræfte din identitet.