Toldvæsen

Som rejsende er du selv forpligtet til at holde dig opdateret om toldregler. Dette gælder både ved ud- og indrejse.

Toldvæsenet har kontor i Esbjerg Airport og har følgende åbningstider: 

Mandag-fredag: 9-14
Lørdag-søndag: lukket

Hvis du rejser til et land udenfor EU, har du mulighed for at købe tobaksvarer og spiritus uden afgift.

På Skat’s hjemmeside kan du se, hvor meget du må medbringe til Danmark, når rejsen slutter. 

Skal du flyve til Stavanger, kan du på det norske Tolddirektorats hjemmeside se hvor meget tobak, vin og spiritus m.m. du må medbringe på rejsen til Norge. 

Skal du flyve til Aberdeen, kan du på gov.uk, se hvor meget tobak, vin og spiritus m.m. du må medbringe på rejsen til Storbritannien.

Skal du føre våben ind i eller ud af landet til blandt andet jagtrejser, skal du ansøge herom. Dette gøres på politiets hjemmeside. Her kan du også få mere information om tilladelser til ammunition, forlænge våbenpas, mm.