Cargo

Esbjerg Airport Cargo tilbyder en effektiv og leveringsdygtig logistik omkring fragt, sværgods og distribution

Esbjerg er de kommende år omdrejningspunkt for den nationale udbygning af havvind samt planlægningen og etablering af energiøer i Nordsøen.

Esbjerg Airport kan understøtte de virksomheder, som blandt andet skal fragte cargo til og fra Nordsøen.

Vi har en central placering tæt på E20 Esbjergmotorvejen og Esbjerg Havns moderne faciliteter.

Vi er således en oplagt samarbejdspartner i olie-, gas- og vindindustrien ved transport af cargo fra både lastbiler og skibe.

Vi har specialiseret os i at håndtere alle typer cargo – også sværgods og specialgods –  og har  kapacitet til at modtage helt store fragtfly som Antonov AN-225 og Boeing 777.  

Esbjerg Airport tilbyder endvidere pakkefaciliteter og lageropbevaring til truck- og logistik-virksomheder.

Vi har følgende cargo håndteringsmuligheder:

Speed loader: Kan håndtere op til 3,5 tons og kan benyttes af flere flytyper.
Main deck loader: Kan håndtere op til 20 tons cargo.
Push back traktor: Kan skubbe op til 400 ton. De store fragtfly behøver derfor ikke at vende i lufthavnen.
Gaffeltrucks: Kan løfte henholdsvis 3 og 10 tons cargo.

Fakta om Esbjerg Airport Cargo

Vi ønsker at øge og udvikle vores potentiale i cargo området. Vores placering tæt på motorvejen og ikke mindst Esbjerg Havn gør Esbjerg Airport til en oplagt partner i olie-, gas og vindindustrien til transport af gods og varer fra både lastbiler og skibe. Vi kan derudover tilbyde truck- og logisitik virksomheder pakke faciliteteter samt lageropbevaring.

Vi har kapacitet til at modtage de største fragtfly som fx. Antonov og Boeing 777, og kan håndtere alle typer gods- herunder svær- og specialgods

Farligt gods

Der stilles skærpede krav til fragt med særligt farligt gods. Dokumentation for godsets indhold skal være udstedt af speditør eller transportør ved aflevering i lufthavnen.

Esbjerg Airport kontrollerer ved indleveringen af særligt farligt gods alene, at de medfølgende papirer samt emballering af godset opfylder de til enhver tid gældende regler på området.

Priser og gebyrer

Kontakt Esbjerg Airports Trafikcenter, hvis du ønsker nærmere information om fragthandling, håndtering og import/eksportgebyrer.

Trafikcenteret kan på baggrund af dine oplysninger beregne de forventede priser, afhængig af fragttype, dimensioner, håndteringsudstyr og fueling.

Trafikcentret træffes på tlf. 7616 9000. Send eventuelt din forespørgsel via e-mail til ebj@ekeb.dk – med overskriften ’Cargo Request’.

Indleveringstider

For at Esbjerg Airport kan yde en tilfredsstillende service gælder følgende indleveringstider:

General Cargo:
Minimum 1 time FØR planlagt afgang.

Special Cargo (DGR, AVI, PER, BIG m.m.):
Minimum 3 timer FØR planlagt afgang.

Ready for carriage

Fragten er omfattet af den til enhver tid gældende sikkerhedskontrol.

For at sikre en hurtig og effektiv service, bedes følgende krav nøje være opfyldt:

Fragten er:

  • indleveret til den aftalte tid
  • ledsaget af et korrekt udstedt AWB – med information om vægt, indhold og evt. anden relevant information
  • korrekt mærket – alle enkelte colli er mærket
  • pakket korrekt og er ikke til fare for andre passagerer, personel, materiel og det luftfartøj, som anvendes til transporten

Farligt gods skal pakkes i overensstemmelse med de særlige regler om transport af farligt gods (IATA)