Community

Støj

Esbjerg Airport leverer vital infrastruktur til den danske energisektor og hjælper hver dag mange mennesker fra A til B.

Vi er meget opmærksomme på, at det kan ses og ikke mindst høres.

Vi bestræber os på at minimere støjen for vores naboer fra omkringliggende byer, når vi opererer i og udvikler lufthavnen.

Vi monitorer løbende støjen fra fly- og helikopter trafikken og forsøger aktivt at:

  • Overholde de regler og retningslinjer fra Esbjerg Kommunes Kommuneplan vi som lufthavn er underlagt og forpligtet til at overholde.
  • Benytte såkaldte støjkorridorer, der er tilrettelagt for at minimere mest muligt støj for omkringliggende huse.

  Faktaboks:

  Redegørelse fra Esbjerg Kommunes Kommuneplan:

  Omkring Esbjerg Airport skal der både tages hensyn til støj fra flyoperationer og støj fra den øvrige virksomhed. Lufthavnsstøj-isolinjen omfatter støj fra flyoperationer.

  Støjbelastningen fra den øvrige lufthavnsvirksomhed er fastsat som en virksomhedsstøj-isolinje svarende til en klasse 7-virksomhed med en buffer på 500 m. Der er fastlagt bestemmelser for støjkrav til lufthavnsstøj-isolinjen på max. 70, 70 og 70 dB(A) (henholdsvis dag, aften, nat) uden for egen grundgrænse.

  Såfremt du er generet af støj og ønsker at klage, henviser vi til Esbjerg Kommunes retningslinjer:
  www.esbjerg.dk